lean sklep

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wdrożenie technik lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów.
lean
Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Comments