Zadowolony pracownik działa bardziej produktywnie . To jasne, ale tonu emocjonalnego który widać w przedsiębiorstwie nie powinno się pomijać. Jeśli jest zły, rośnie fala