Co powinno być charakterystyczne dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za godny wizyty trzeba spostrzec w nim szereg związanych ze sobą elementów.