Jako dzieciom swobodnie jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. To przykre życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w mniemaniu całkowicie