lean Archive

wsparcie lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich

lean sklep

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn