Jednym spośród trudnych problemów w większości miast w Polsce jest transport. Nasze województwa nie są przygotowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki powstał poprzez