rozwój krakowa Archive

Rozwój Krakowa na pierwszym planie

Pośród wielu miejscowości w kraju, Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym

nieznane miasto Kraków

Ubiegłych kilkanaście miesięcy okazało się dla stolicy Małopolski intensywnie rozwojowe. Ponad 25 ciekawych inwestycji wydało plon i obecnie miasto jest w obszarze najpełniej zmieniających