Synonimem komfortu są dla większości hotele proponujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednakże w coraz mniejszym stopniu widoczne. Ekskluzywność danego hotelu można