wsparcie lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean materiały szkoleniowe Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.